Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024.

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/23-24.pdf )  του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, θα πραγματοποιηθεί από 21-03-2024 μέχρι 24-05-2024.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν
την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024  και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024,
στην ηλεκτρονική εφαρμογή “ΕΥΔΟΞΟΣ” (https://eudoxus.gr).

Σχετικά με τη διαδικασία διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024, ενημερώνουμε τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες ότι:

-Yποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.
Μετά τη λήξη των δηλώσεων, οι φοιτητές θα μπορούν να δουν στο φοιτητολόγιο την οριστικοποιημένη δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 και θα μπορούν να ολοκληρώσουν την επιλογή συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ.

-Δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για εκείνα τα μαθήματα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους, στο φοιτητολόγιο, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024. Το όριο των συγγραμμάτων είναι οκτώ (8) ανά εξάμηνο.

-Ειδικά για τα μαθήματα κατεύθυνσης των εξαμήνων Στ’ και Η’, θα πρέπει ο Κωδικός Μαθήματος συγγράμματος στην υπηρεσία “ΕΥΔΟΞΟΣ”, να είναι ίδιος με τον Κωδικό Μαθήματος στη δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο για το τρέχον εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη (δώδεκα εξάμηνα) σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΥΔΟΞΟΥ (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx)