Έναρξη Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων χειμ. εξαμ. 2022-2023.

Έναρξη Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων χειμ. εξαμ. 2022-2023.

Έναρξη δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2022-23.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, οι δηλώσεις και η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2023.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

στην ηλεκτρονική εφαρμογή “ΕΥΔΟΞΟΣ” (https://eudoxus.gr).

Σχετικά με τη διαδικασία διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι:

  • Yποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.
  • Oι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για εκείνα τα μαθήματα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους, στο φοιτητολόγιο, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023.

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη (δώδεκα εξάμηνα) σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΥΔΟΞΟΥ (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).