Εκδήλωση ΣΔΟΚΕ για για τον Εορτασμό των 100 Χρόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ- ILO)