Διοργάνωση Σεμιναρίου με Θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Διοργάνωση Σεμιναρίου με Θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Μια ακόμα δράση εξωστρέφεια έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στα πλαίσια του Φοιτητικού Διαγωνισμού «Νίκος Αναλυτής» σε συνεργασία με την CSR HELLAS διοργανώθηκε σεμινάριο την Τρίτη 5 Απριλίου και ώρα 12:00-13:30 μέσω της πλατφόρμας Zoom, με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα εποικοδομητική εκδήλωση για τους φοιτητές μας. Αντίστοιχα σεμινάρια, προγραμματίζονται να γίνουν με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού Έτους καθώς αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της διασύνδεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μας. Εις το επανιδείν..