Διοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2019

Διοργάνωση Διεθνές Συνεδρίου Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2019

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων επιστημονικών δράσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διοργανώθηκε το 8ο Διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού ICSIMAT 2019 (17-21 Ιουλίου 2019) στο Βόρειο Αιγαίο σε συνεργασία με σημαντικά Πανεπιστήμια όπως αυτά από τον Καναδά, της Ολλανδίας, της Αμερικής, της Κύπρου, της Αυστραλίας, της Σιγκαπούρης. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν κυρίως βασισμένες στο συνδυασμό του μάρκετινγκ, του τουρισμού και της ψηφιακής επικοινωνίας, καθώς και καινοτόμους τρόπους προσέγγισης.

Το συνέδριο έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, ομιλίες από εξαίρετα παραδείγματα στο χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών και τα πρακτικά του δημοσιεύονται σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους (Springer, Elsevier). Το 8ο ICSIMAT υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, το Υπουργείο Τουρισμού και το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής. Την ευθύνη για την διοργάνωση του συνεδρίου είχε η Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Κάβουρα Ανδρονίκη.