Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων επιτυχόντων στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023(1η ανακοίνωση).

Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής των νεοεισαχθέντων επιτυχόντων στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023(1η ανακοίνωση).

Αγαπητές νέες φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εισαγωγή σας στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α. και να σας ευχηθούμε Καλή Αρχή στις σπουδές σας!

Μετά την ολοκλήρωση της προεγγραφής σας, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), θα πρέπει να υποβάλετε στο Τμήμα μας τα παρακάτω συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας:

  1. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

 

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλουν:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

 

Η ολοκλήρωση της εγγραφής όλων των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α) Υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr,  η οποία θα είναι προσβάσιμη από 15 έως και 24 Σεπτεμβρίου 2022. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι Ιδρυματικοί κωδικοί που θα αποσταλούν στους/στις φοιτητές/τριες μέσω SMS ή και e-mail (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), από το Πανεπιστήμιό μας έως την 15η Σεπτεμβρίου 2022.

ή

Β) Αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α.. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2022.

Σε περίπτωση τροποποίησης των ανωτέρω προθεσμιών θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ, 2ος όροφος, γραφεία 320-322-324
Π. Ράλλη και Θηβών 250, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Τηλέφωνο:
2105381197

 

e-mail:
ba@uniwa.gr

 

Ημέρες και ώρες κοινού:
Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, από 11:00πμ έως 13:00μμ.