Διαγωνισμός για την ΕΚΕ «ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ»

Διαγωνισμός για την ΕΚΕ «ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ»

Στα πλαίσια τόσο των Δράσεων εξωστρέφειας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και της πολιτικής του Αειφόρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υλοποίηση του 7ου Κύκλου του φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής» ο οποίος έχει ως αντικείμενο τον κοινωνικό αντίκτυπο της Κλιματικής Αλλαγής. Την ευθύνη για το συντονισμό της συγκεκριμένης δράσης όσον αφορά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει η Επιτροπή Mentoring & Διασύνδεσης με την Αγορά, και πιο συγκεκριμένα το Μέλος της Επιτροπής κ. Σεπετής Αναστάσιος – Επίκουρος Καθηγητής.

Ο διαγωνισμός ο οποίος διοργανώνεται από το CSR HELLAS στοχεύει αφενός μεν στην ανάδειξη των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Αειφόρο Ανάπτυξης και την ευρύτερη διάδοση και προβολή τους μεταξύ της φοιτητικής νεολαίας σε συνδυασμό και με τους 17 Στόχους Αειφόρο Ανάπτυξης (ΣΑΑ-SDGs) αφετέρου δε την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ακαδημαϊκής και Επιχειρηματικής Κοινότητας.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από το 2014, στη μνήμη της εμβληματικής προσωπικότητας του Νίκου Αναλυτή, πρώτου Προέδρου του Δικτύου και ενός εκ των 20 ιδρυτών του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δικτύου “European Business Network for Social Cohesion” που μετεξελίχθηκε στον οργανισμό CSR Europe. Κάθε χρόνο, οι διοργανωτές του διαγωνισμού σε συνεργασία με εκπροσώπους της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, επιλέγουν ένα θέμα που συνδέεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs/ΣΒΑ) ενώ για τη συμμετοχή τους σε αυτόν οι φοιτητές συγκροτούν και συνεργάζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια, με βασική προϋπόθεση  οι φοιτητές/-τριες να βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμό :  Link Διαγωνισμού.

Μπορείτε συγχρόνως να επισκεφτείτε τους παρακάτω λογαριασμούς του CSR HELLAS στα social media.