Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, χειμ. εξαμ. 2022-2023

Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, χειμ. εξαμ. 2022-2023

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει την Παρασκευή 07/10/2022 και ώρες από 12.00 έως 14.30, διαδικτυακή  παρουσίαση με αντικείμενο το περιεχόμενο και τις προοπτικές των κατευθύνσεων που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του.

Στόχος της εν λόγω εκδήλωσης, είναι η ενημέρωση των φοιτητών που εισέρχονται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους  για τις κατευθύνσεις που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να βοηθηθούν στην εν λόγω απόφασής τους.

Τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν οι Διευθυντές/ Εκπρόσωποι των Τομέων του Τμήματος και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Ώρα
Θέμα
Ομιλητής
12.00 – 12.17
Καλωσόρισμα
Καθ. Γιοβάνης Απόστολος, Πρόεδρος του Τμήματος
12.18 – 12.35
Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοίκηση Επιχειρήσεων
Καθ. Γκίκας Γρηγόριος, Δ/ντής Τομέα Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
12.36 – 12.53
Επ. Καθ. Κάργας Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης
12.54 – 13.11
Παρουσίαση της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ
Επ. Καθ. Ριζομυλιώτης Ιωάννης, Δ/ντής Τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
13.12 – 13.29
Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Αν. Καθ. Γούλα Ασπασία, Δ/ντρια Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής
13.30 – 13.47
Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης Αποφάσεων
Επ. Καθ. Κυτάγιας Χρήστος, Δ/ντής Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
13.48 – 14.30
Ερωτήσεις/ Απαντήσεις φοιτητών

 

Το link του MS Teams για τη συμμετοχή στην εκδήλωση είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab61dbc2753a340709e0039098bd449b2%40thread.tacv2/1601556763292?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%225c60f03c-1138-47eb-914d-bc6f4a4bc5fe%22%7d

Σας περιμένουμε όλους…