Διαδικασία Πραγματοποίησης Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Διαδικασία Πραγματοποίησης Εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Οι Εξετάσεις της Α΄ περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 (εξεταστική του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου) να γίνουν αποκλειστικά με εξ’ αποστάσεως μεθόδους. Η προετοιμασία σας για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις περιλαμβάνει 2 βήματα:

 

ΒΗΜΑ 1

H πραγματοποίηση των εξετάσεων με εξ’ αποστάσεως μεθόδους, όπως γνωρίζετε, απαιτεί τη συναίνεση του/της φοιτητή/τριας με το πρωτόκολλο συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος, μέσω την συμπλήρωσης της «Δήλωσης Συμμετοχής στις Εξετάσεις»

Όπως και στην προηγούμενη εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να κάνει τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις» για όλα τα μαθήματα μαζί.

Πιο συγκεκριμένα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια:

 1. επισκέπτεται το κάτωθι link με τα ιδρυματικά του στοιχεία και μόνο:

https://moodle.uniwa.gr/course/info.php?id=2368

με τίτλο “Εγγραφές για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)” 

 1. Διαβάζει προσεκτικά το πρωτόκολλο συμμετοχής στις εξετάσεις στην πρώτη σελίδα
 2. Αποδέχεται (ή δεν αποδέχεται) τους όρους συμμετοχής στις εξετάσεις, απαντώντας στην σχετική ερώτηση στο τέλος της πρώτης σελίδας – ΠΡΟΣΟΧΗ η εν λόγω συναίνεση αφορά σε όλα τα μαθήματα που θα δηλώσει στη συνέχεια της δήλωσης για να εξεταστεί
 3. Δηλώνει τα μαθήματα που θέλει και δύναται να εξεταστεί στις Εξετάσεις της Α΄ περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.
 4. Υποβάλει τις απαντήσεις της εν λόγω δήλωσης συμμετοχής στο τέλος της τελευταίας σελίδας

Προσοχή: Ο/Η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ στην εξέταση των μαθημάτων, που συμπεριέλαβε στην εν λόγω δήλωση “Εγγραφές για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)” και υποχρεωτικά υπάρχουν στην δήλωση που έκανε ο ίδιος στο φοιτητολόγιο στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 10/01/2021.

Όποιος φοιτητής δε συμπληρώσει τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις της Α΄ περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 ή δεν αποδεχθεί τους όρους του πρωτοκόλλου συναίνεσης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εν λόγω εξετάσεις για όλα τα μαθήματα.

ΒΗΜΑ 2

Για την πραγματοποίηση των εξετάσεων αυτών το Ίδρυμα διαθέτει:

 • δύο πλατφόρμες όπου φιλοξενεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος (Moodle και Open EClass)
 • μια πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως συναντήσεων/διδασκαλίας (MS Teams).

Οι διδάσκοντες του τμήματος χρησιμοποιούν τις παραπάνω εκπαιδευτικές πλατφόρμες για την διδασκαλία των μαθημάτων και τη διάδραση με τους φοιτητές.

Στις επερχόμενες εξετάσεις:

 • τα  εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Moodle και Open EClass, θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τον τρόπο εξέτασης του κάθε μαθήματος (ατομική/ομαδική εργασία ή online γραπτό διαγώνισμα ή προφορική εξέταση ή συνδυασμός αυτών) και να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της εξέτασης (μόνο για εξέταση με online γραπτό διαγώνισμα ή για υποβολή ατομικών/ομαδικών εργασίες). 
 • Η πλατφόρμα MS Teams θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση προφορικών εξετάσεων, για την ταυτοποίηση των φοιτητών και την επιτήρηση εξέτασης.

Άρα όλοι οι φοιτητές που συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις (“Εγγραφές για τις Εξετάσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 (ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)” ) θα πρέπει, χρησιμοποιώντας links που θα σας ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στο Moodle ή στο Open EClass που δήλωσαν και

 • να εγγραφούν στο μάθημα, αν δεν το έχουν ήδη πραγματοποιήσει (αλλιώς δεν θα έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση για τον τρόπο πραγματοποίησης της εξέτασης του μαθήματος και στα θέματα των εξετάσεων/εργασιών)
 • να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων του διδάσκοντος για το πώς θα γίνουν οι εξετάσεις του μαθήματος
 • να ερωτούν τον διδάσκοντα για τυχόν απορίες τους επί της διαδικασίας μέσω μνημάτων

 

Σας ευχόμαστε καλό διάβασμα και καλή επιτυχία στις εξετάσεις.