Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος «Διαχείριση Έργων Πληροφορικής»

Ανακοίνωση αναβολής μαθήματος «Διαχείριση Έργων Πληροφορικής»

Το μάθημα του κου Ν. Τσότσολα «Διαχείριση Έργων Πληροφορικής» δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 1/4 λόγω ασθενείας του διδάσκοντος. Το μάθημα θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 5/4 στις 18:00-21:00.