Αποστολή Αιτήσεων & των Δικαιολογητικών Μεταγραφών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Αποστολή Αιτήσεων & των Δικαιολογητικών Μεταγραφών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

ANAKOINΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αιγάλεω, 11/12/2020

Εξ’ αιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω της πανδημίας covid-19,

οι αιτούντες μετεγγραφή φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά,

μέσω e-mail, με θέμα “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΦΓΓΡΑΦΗΣ 2020-21”

στο email: ba_2@uniwa.gr

 Χρονικό διάστημα αποστολής:  από 11.12.2020 έως 20.12.2020. 

 Δικαιολογητικά:

    1. Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.
    2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
    3. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση μετεγγραφής και αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής κατά περίπτωση. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα και να μην έχει παρέλθει η ισχύς τους.