Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων(new).

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων(new).

Αποδοχή αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού», ακαδ. έτους 2023-2024.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 11 05 03 2024 Θ. 7.7.2 ΨΞ7046Μ9ΞΗ-3ΛΥ

18_Διαβιβαστικό_2η

18_Συνέλευση_2η

18_πρακτικό αξιολόγησης_2η