Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 στο ΠΑΔΑ». 

18_Διαβιβαστικό 

18_ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

18_Πρακτικό Αξιολόγησης 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΕ 05 31 01 2024 Θ. 9.5.4 ΨΜ6Ε46Μ9ΞΗ-9ΙΕ