Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, εδώ.