Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (περίοδος Φεβρουαρίου-Απριλίου 2024), για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, εδώ.