Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τη 2μηνη πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τη 2μηνη πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Δείτε τα αποτελέσματα για τη 2μηνη πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022, στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ  εδώ.