Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τη 2μηνη Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023.

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων για τη 2μηνη Πρακτική Άσκηση με ΕΣΠΑ, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023.

Δείτε τα αποτελέσματα για τη 2μηνη πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ, για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ  εδώ.