Αναπλήρωση Μαθημάτων – Μαθήματα Β’ Εξαμήνου Δευτέρας 15/4/2019

Αναπλήρωση Μαθημάτων – Μαθήματα Β’ Εξαμήνου Δευτέρας 15/4/2019

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου Δευτέρας 15/4/2019
-Τη Δευτέρα 15/4/2019 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος ‘Μακροοικονομική Ανάλυση’
για το τμήμα Λ-Ω, ώρα 14.15-16.30 στην αίθουσα Ε12
-Η Διάλεξη του μαθήματος ‘Στατιστική Επιχειρήσεων’ για το τμήμα Α-Κ
τη Δευτέρα 15/4/2019 θα γίνει στην αίθουσα Ε12 από 13.00 έως 14.15
-Η Ομάδα Εμβάθυνσης ‘Στατιστική Επιχειρήσεων’ για το τμήμα Α-Γ
τη Δευτέρα 15/4/2019 θα γίνει στην αίθουσα Ε12 από 16.30 έως 18.30