Ανακοίνωση ότι η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν θα λειτουργήσει, την Πέμπτη 07/12/2023, λόγω της τελετής καθομολόγησης αποφοίτων.

Ανακοίνωση ότι η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν θα λειτουργήσει, την Πέμπτη 07/12/2023, λόγω της τελετής καθομολόγησης αποφοίτων.

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη 07/12/2023, δεν θα λειτουργήσει η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, λόγω της τελετής καθομολόγησης αποφοίτων.