Ανακοίνωση Νέας Ημερομηνίας Εξετάσεων που αναβλήθηκαν στις 10/7/2019

Ανακοίνωση Νέας Ημερομηνίας Εξετάσεων που αναβλήθηκαν στις 10/7/2019

FINAL 22 06 2019 NTS 015 αλλαγή 10 07 19 S

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι οι εξετάσεις που αναβλήθηκαν την Τετάρτη 10/7, λόγω ανωτέρας βίας εξαιτίας διακοπής νερού που οφειλόταν σε σημαντική βλάβη του δικτύου της ΕΥΔΑΠ, θα αναπληρωθούν τη Δευτέρα 22/7σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.