Ανακοίνωση για τις εισηγήσεις των Μαθημάτων «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» και «Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας».

Ανακοίνωση για τις εισηγήσεις των Μαθημάτων «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» και «Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας».

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023, δεν θα πραγματοποιηθούν οι εισηγήσεις των μαθημάτων «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης» και «Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας», λόγω της συμμετοχής του διδάσκοντος στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Η αναπλήρωσή τους θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στις ώρες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Διδασκαλίας.
Δείτε αναλυτικά, εδώ.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής

Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης