Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πανεπιστήμιου (Τρίτη 07/02/2023).

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Πανεπιστήμιου (Τρίτη 07/02/2023).

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 07/02/2023 οι εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά, με φυσική παρουσία.