Ανακοίνωση για θέσεις 6μηνης Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση για θέσεις 6μηνης Πρακτικής Άσκησης

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν 6μηνη πρακτική άσκηση ως φοιτητές ΑΤΕΙ στον Όμιλο ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για το Α΄ εξάμηνο του 2019, ότι από μέχρι τις 28/02/2019 βρίσκεται διαθέσιμη η Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων στη διεύθυνση: https://www.helpe.gr/Human-Resources/Program-Employment-of-Young-Graduates/