Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων, την Πέμπτη 02-12-2021 και ώρες 13.00μμ-15.00μμ.

Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων, την Πέμπτη 02-12-2021 και ώρες 13.00μμ-15.00μμ.

Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι, την Πέμπτη 02-12-2021 και ώρες 13.00μμ-15.00μμ., λόγω της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, δεν θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω μαθήματα:

  • Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ   Δ ,   Α. Φράγκος
  • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας   Δ,   Μ. Τσιριντάνη
  • Διαφήμιση   ΟΕ (Λ-Ο),   Χ-Λ Σπεντζούρη
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας   Δ,   Σ. Μπινιώρης
  • Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας   Δ,   Γ. Αμίτσης
  • Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)   Δ, (Κατεύθυνση ΜΚΤ)  Ι. Ριζομυλιώτης
  • Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM)   Δ, (Κατεύθυνση ΠΣΛΑ)   Ι. Ριζομυλιώτης

 

Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα της Πέμπτης, θα γίνουν κανονικά.