Ανακοίνωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για τη Χρονική Περίοδο Ιούλιος 2019 – Σεπτέμβριος 2019