Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (New)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (New)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται ότι οι Φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των Κριτηρίων της από 09/01/2019 Πρόσκλησης η οποία  δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος,

για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

 

α/α Αρ. Μητρώου
1 14071
2 16081
3 14007
4 8708
5 8422
6 8733
7 14194
8 14098
9 8935
10 13041
11 8825
12 8829
13 14006
14 8562
15 8807
16 8684
17 13029
18 7640
19 7761

 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη βρει το Φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2 (Αίθουσα: Β025α.  κτίριο Β , email: gpa2@uniwa.gr, τηλ: 210-5381359).

 

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν βρει Φορέα για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν τόσο με την Επιστημονική Υπεύθυνο του Τμήματος όσο και με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2 (Αίθουσα: Β025α.  κτίριο Β, email: gpa2@uniwa.gr, τηλ: 210-5381359).

 

Η επιστημονική υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης  δέχεται τους φοιτητές της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ κάθε Τρίτη 12-13:00 γραφείο  Δ215  κτίριο Δ, αφού προηγηθεί επικοινωνία μέσω email: isamanta@uniwa.gr

 

Τέλος, μέχρι τη δημοσίευση νέας Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει για αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ (ΟΑΕΔ).

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Σαμαντά Ειρήνη

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής