Αναγόρευση του Καθηγητή Ζοπουνίδη Κ. σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναγόρευση του Καθηγητή Ζοπουνίδη Κ. σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αναγορεύθηκε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Πολυτεχνείο Κρήτης. Στα πλαίσια της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητής Απόστολος Γιοβάνης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Αθανάσιος Σπυριδάκος, ενώ τον τιμώμενο παρουσίασε ο Αναπληρωτής καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων και Εφαρμογές της στο Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ».