Αλλαγή Διδάσκοντος στο Πρόγραμμα του 5ου Εξαμήνου

Αλλαγή Διδάσκοντος στο Πρόγραμμα του 5ου Εξαμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι υπάχει αλλαγή διδάσκοντος στο πρόγραμμα του 5ου εξαμήνου και συγκεκριμένα μόνο για την ημέρα Τετάρτη: Ωρολόγιο 20 21 χειμερινό εξ αποστάσεως 006 (20201011)v6 Τετάρτη 5ο Εξάμηνο