Διενέργεια Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Διενέργεια Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»