ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Τ 9/5/2019

ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Τ 9/5/2019

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ  9/5/2019

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΔΑ”