2η Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus