Αμίτσης Γαβριήλ

O Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης είναι Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Συνεργαζόμενος Καθηγητής του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Μέλος Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1990 στην εκπόνηση στρατηγικών μεταρρύθμισης στα πεδία της απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Την περίοδο 2013-2015 ανέλαβε για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον επιστημονικό συντονισμό της εκπόνησης της Πράσινης Βίβλου για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη και της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της έλλειψης στέγης. Είναι Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και του Εθνικού Συμβουλίου για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).Παράλληλα, από το 1992 λειτουργεί ως Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής ένταξης, στέγασης και μετανάστευσης. Είναι Συντονιστής του Ελληνικού Παραρτήματος του Δικτύου Ακαδημαϊκών κατά της Φτώχειας (Academics Stand Against Poverty, ASAP) και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Τα Συστήματα Στέγασης σε μετάβαση» του HOUSING EUROPE – The European Federation of Public Cooperative and Social Housing. Την περίοδο 2015-2016 ήταν ένας από τους κύριους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διερεύνηση των αξόνων δημιουργίας ενός Συστήματος Ευρωπαϊκής Ασφάλισης των Ανέργων.