Τομάρας Πέτρος

Ο Πέτρος Τομάρας είναι Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, από την ίδρυση του Πανεπιστημίου.

Τίτλοι Σπουδών και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
1.Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Roosevelt, ΗΠΑ. 3.Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Κοινωνικής Ψυχολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 4. Έρευνα Μεταδιδακτορική στο “Prime Marketing”. Florida International University. ΗΠΑ.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Έρευνας Μάρκετινγκ καθώς και στη Δημόσια Διοίκηση.
Σχετικά με το ΠΜΣ μαθήματα που έχει διδάξει
Στο ΠΜΣ διδάσκει το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στο Δημόσιο Τομέα. Έχει διδάξει σε ΠΜΣ σε θέματα Management, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο ΤΕΙ Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας και στο University of Olsztyn. Έχει διδάξει μαθήματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα στο ΙΕΔΕ και στο ΕΚΔΔ. Διδάσκει μαθήματα Μάρκετινγκ σε προπτυχιακό επίπεδο.
Συνοπτική περιγραφή ερευνητικού - συγγραφικού έργου και γενικά στοιχεία για την αναγνώρισή του
Στα ως άνω πεδία ενδιαφέροντος εντοπίζεται και το έχον τύχει ευρείας αναγνωρίσεως (με πολλές ετεροαναφορές) εκτεταμένο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο συγκείμενο από βιβλία, δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και εισηγήσεις σε συνέδρια. Συμμετοχές σε Επιστημονικές Επιτροπές Εθνικών και Διεθνών Συνεδρίων.

Ακαδημαϊκή- επαγγελματική εμπειρία και δραστηριότητα
Έχει διατελέσει μόνιμος Καθηγητής διαφόρων βαθμίδων ήδη από το έτος 1988. Η ευρεία διδακτική του εμπειρία εκκινεί από το έτος 1985 στο προκάτοχο Ίδρυμα (ΤΕΙ Αθήνας), έχει αποκτηθεί σε αυτό και σε άλλα Ιδρύματα, και ιδίως στο ΕΑΠ, στο ΤΕΙ Πειραιά και σε πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Έχει ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο και προηγούμενη εμπειρία σε επιτελικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στο παρελθόν διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας, Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ Αθήνας, Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Διοικητής και Αντιπρόεδρος κύριων Ελληνικών Νοσοκομείων (Άγιος Σάββας, ΠΓΝ Τρίπολης, ΓΝ Καλαμάτας). Έχει εργαστεί ως αναλυτής οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), στη ΒΙΑΝΥΛ Rolco Α.Ε., στην AC Nielsen, κα. Ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει εκπονήσει μελέτες, έρευνες και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης. Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων Μάρκετινγκ και συνσυγγραφέας σε δύο ακόμη.

210 5381834

ptomaras@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 04