Υποβολή αιτήσεων για την παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Υποβολή αιτήσεων για την παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, αποκλειστικά, από 01 έως 20 Ιουνίου 2024.
Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Επισημαίνονται τα παρακάτω:
1. Οι φοιτητές που θέλουν να παρουσιάσουν πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους.
2. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται στην Γραμματεία, θα γίνονται δεκτές εφόσον είναι υπογεγραμμένες τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
3. Περίοδος εξέτασης/παρουσίασης πτυχιακών εργασιών: από  01/07/2024  έως  26/07/ 2024.

Ενημέρωση για τη διαδικασία: http://www.ba.uniwa.gr/ptychiaki-ergasia/