Σούλης Σωτήριος

Ο Σωτήρης Σούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Το 1982 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στα Οικονομικά των Ανθρωπίνων Πόρων με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας από το Πανεπιστήμιο της Dijon. Την περίοδο αυτή εντρύφησε σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, καταρτίστηκε στο πεδίο της εργονομίας και συμμετείχε ως ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας για την Πρόληψη των Εργατικών Ατυχημάτων και των Επαγγελματικών Ασθενειών της Γαλλίας.

Σήμερα είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης, Οικονομίας και Κοινωνικών Επιστημών(1983-2019). Ο Σωτήρης Σούλης είναι Διευθυντής του ΠΜΣ « Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», ενώ έχει διδάξει  σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και είναι μέλος του Οικονομικού Συμβουλίου του ΠΑΔΑ.

To 1985 διετέλεσε εμπειρογνώμων στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α. σε θέματα Παράνομης Μετανάστευσης. Το 1986 συμμετείχε ως κύριος ομιλητής στη Διεθνή Διάσκεψη για το Μεταναστευτικό Ζήτημα στο Παρίσι. Την περίοδο 1982-1989 εργάστηκε ως Επιστημονικός Σύμβουλος στον Ο.Α.Ε.Δ. σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής συμβάλλοντας στην μεταρρύθμιση των Οικογενειακών Επιδομάτων Τέκνων(ΠΔ.527/84),  και του Εθνικού Συστήματος Προστασίας από την Ανεργία ((Ν.1545/85)), ενώ συμμετείχε το 1987,1988 στη Διυπουργική Επιτροπή για την μεταρρύθμιση της Δημογραφικής Πολιτικής και εκπροσώπησε τον Υπουργό Εργασίας  στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για το Δημογραφικό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας .

Την ίδια περίοδο ήταν Εθνικός Εκπρόσωπος σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως:  στον Ο.Ο.Σ.Α. (Παρίσι 1984),  στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Άμστερνταμ 1985), στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Γενεύη 1987) και στη Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας (Μόντρεαλ 1986). Το 1987 συμμετείχε ως επιστημονικός σύμβουλος στην ομάδα εργασίας για την μελέτη του Ενιαίου Φορέα Υγείας και το  1993 υπήρξε ειδικός σύμβουλος στα Οικονομικά της Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση του Ε.Σ.Υ.

Το 1994 διετέλεσε εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1997 εμπειρογνώμων κοινής αποδοχής της ΕΕ, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα κατάρτισης και ανθρωπίνων πόρων, ενώ το 1999 υπήρξε ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Ο.Ε.Ε.Κ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Από το 2001 έως σήμερα είναι ειδικός εμπειρογνώμων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.)

Κατά την υπέρ-30ετή εργασία του στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανέπτυξε ιδιαίτερη επιστημονική, ερευνητική, διοικητική και συνδικαλιστική δραστηριότητα. Την εν λόγω περίοδο κατείχε τις θέσεις του:  Προϊσταμένου-Προέδρου  Τμήματος(1998-2000, 2007-2008, 2008-2009), Διευθυντή-Κοσμήτορα Σχολής (2000-2003), Διευθυντή  Κ.Ε.Κ.(1995-97), Ιδρυματικού Υπεύθυνου του Γραφείου Διασύνδεσης της Κάθετης Δράσης (2002-2005), Επιστημονικού Υπεύθυνου του Γραφείου Διασύνδεσης της Οριζόντιας Δράσης (2002-2005),  Ιδρυματικού Υπεύθυνου  του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών (2003-2005) και του Μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας Επιτροπής   Εκπαίδευσης και Ερευνών Ε.Ε.&Ε. (2004-2005).

Ο Σωτήρης Σούλης έχει ενεργό κοινωνικό-πολιτική και πολιτισμική  δραστηριότητα όπως, μέλος των πρώτων Μεταδιδακτορικών Συμβουλίων των πανεπιστημιακών σχολών, Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου της ΑΒΣΘ, Πρόεδρος και Γ.Γ του Συλλόγου και μέλος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ της ΓΣΕΕ και συνιδρυτής του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Managers Υγείας. Το 2003 υπήρξε επίσης μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Την περίοδο 2010-2015 διετέλεσε Αντιπρόεδρος Ά του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών(2014-2015). Το 2017,2018 ανέλαβε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

Κατά την περίοδο της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας, ανέπτυξε σημαντικό ερευνητικό -μελετητικό έργο τόσο με εθνικούς όσο και με διεθνείς φορείς. Την τελευταία 25ετία έχει έντονη συγγραφική δραστηριότητα, ενώ είναι επιστημονικός υπεύθυνος της εκδοτικής σειράς “Κοινωνικές Επιστήμες και Υγεία” και έχει παρουσιάσει σύγχρονα εκδοτικά έργα.

210 5381261

soulsot@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 25

http://www.sotirissoulis.gr