Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξής του, έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Από την ερευνητική δραστηριότητα προέκυψαν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή περιελήφθησαν στα πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός αναγνώρισης του ερευνητικού έργου των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού μέσω ετεροαναφορών διεθνώς κυμαίνεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.