-Πολυχρονόπουλος Γεώργιος

Ο Πολυχρονόπουλος Γεώργιος  είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc) και έκανε μεταπτυχιακά στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Universite de Montreal, στο Sir G. Williams University (Dipl.), στο Concordia University Montreal (MSc), στο City University London (PhD Research), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (PhD) και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΠΣ)- Φιλοσοφίας. Διετέλεσε Κοσμήτορας Σχολής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος Erasmus Σχολής και Πρόεδρος ΜΠΣ-MBA του Πανεπιστημίου Ternopil National Economic University. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του ΔΟΑΤΑΠ και Εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διευθυντής του MBA του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει διδάξει στο Ternopil National Economic University (MBA), στο University of Kentucky (MBA), στο ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και στο Zhytomyr State Technological University, σε ΜΠΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (1980-88). Επιστημονικός Συνεργάτης- Ερευνητής στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κλπ.

Στο Editorial Board των: Journal of European Economy, Journal of Finance & Information, Economic Science Review, Statistical Journal, Regional Science Inquire Journal, Journal of Regional and Socio-Economic Issues, Tourism Issues, Review of Clinical Pharmacology, Management and Economics Review κ.α. Άρθρα σε περιοδικά: Journal of European Economy, Economic Modelling, Applied Research Review, International Journal of Finance and Policy Analysis, South Eastern Europe Journal of Economics (SEEJE), Archives of Economic History Journal, Journal of Regional and Socio-Economic Issues, EuroMed Journal of Business, Review of Economic Sciences, Management Research News-Emerald Publications, Marketing Intelligence and Planning-Emerald Publications, Journal of Informatica Economica, Statistical Journal, Medical Annuals, Journal of Clinical Pharmacology, Επιστημονικό Marketing, Ελληνική Ογκολογία, Journal of Management and Economics κ.α. Πρακτικά Συνεδρίων: Atlantic Economic Association Conference, London School of Economics, ΑΠΘ, ΕΣΙ, National University of Kiev κλπ.

210 5381428

gpolyc@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 310