Συνεργασία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με Yarmouk University, Iορδανία.

Συνεργασία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ με Yarmouk University, Iορδανία.

Στα πλαίσια υπογραφής συνεργασίας Erasmus+ Global μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Yarmouk University, Iορδανία, το μέλος ΕΔΙΠ Σταμάτιος Ντάνος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων επισκέφτηκε τον Ιούνιο 2022 το Yarmouk University, Ιορδανία.

Οι συναντήσεις του με τον Καθηγητή Dr. Mwaffaq Otoom, διευθυντή του γραφείου Erasmus αλλά με τον πρόεδρο της σχολής Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Ayman Zain Hayajneh οδήγησαν στη δημιουργία ενός καλού κλίματος επικοινωνίας και συζητήθηκε η δυνατότητα μελλοντικών ερευνών στο πεδίο public relations/public management αλλά και σε μελλοντικές ερευνητικές συνεργασίες στην επιστήμη της Διοίκησης. Συζητήθηκαν επίσης θέματα ενίσχυσης των μετακινήσεων μέσα από την περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων συνεχίστηκε και κατά το Ακ. Έτος 2023-2024, με την παρουσία του Καθηγητή Sami Al-Smadi στο ΠΑΔΑ, την εβδομάδα κινητικότητας – Staff International Week – που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο καθηγητής Sami Al-Smadi έδωσε διάλεξη στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του μαθήματος Διαφήμιση με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Ανδρονίκη Κάβουρα.

Στη συνέχεια, ο καθηγητής Sami Al-Smadi είχε την ευκαιρία να συζητήσει ερευνητικά και ακαδημαϊκά θέματα με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και το προσωπικό του ΠΑΔΑ και συγκεκριμένα, με τον Κοσμήτορα της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητή Αθανάσιο Σπυριδάκο, τον καθηγητή Πρόδρομο Γιαννά, το μέλος ΕΔΙΠ Σταμάτιο Ντάνο, την καθηγήτρια Ανδρονίκη Κάβουρα και τον κο Ιάκωβο Πετρόπουλο.