Στρατηγικοί δίαυλοι επικοινωνίας μέσω Erasmus+ ανάμεσα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑ.ΔΑ. και στο Πανεπιστήμιο στις Σεϋχέλλες.

Στρατηγικοί δίαυλοι επικοινωνίας μέσω Erasmus+ ανάμεσα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑ.ΔΑ. και στο Πανεπιστήμιο στις Σεϋχέλλες.

Στα πλαίσια υπογραφής συνεργασίας Erasmus+ global μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου στις Σεϋχέλλες, το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κα Ανδρονίκη Κάβουρα, επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Σεϋχελλών. Στη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Κοσμήτορα Dean FBSD, Prof. Michael Hall, τον Πρόεδρο του Τμήματος Τουρισμού, Srimal Fernando, τον Πρόεδρο του Τμήματος Μάρκετινγκ, Paul Kangenthe, όπου συζητήθηκαν εποικοδομητικά στρατηγικά σχέδια σε διιδρυματικό επίπεδο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού – Srimal Fernando, Senior Lecturer/ Head of Department, The Department Of Tourism and Cultural Heritage, Faculty of Business and Sustainable Development, University of Seychelles-, ανέφερε για την κα Κάβουρα «Your visit to our university has opened new pathways, and I believe that our collaboration will lead to new career opportunities for our faculty and students at the Department of Tourism and Cultural Heritage. Once more thank you! Have a blessed day».

Ακόμη, η κα Κάβουρα συζήτησε με αντιπροσώπους διάφορων γραφείων του Πανεπιστημίου σχετικών με την εξωστρέφεια και την κινητικότητα, θέματα ενίσχυσης των μετακινήσεων φοιτητών/ τριών μέσα από την περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την κατάθεση νέας πρότασης χρηματοδότησης που θα στοχεύει στην ενίσχυση της μετακίνησης των φοιτητρών/τριών. Η διευθύντρια των διεθνών και τοπικών συνεργασιών του Πανεπιστήμιου των Σεϋχελλών Mrs Prema Servina, ανέφερε «Once again, we would like to extend our deepest thanks to you for your amazing contributions here at UniSey, your lovely personality and enthusiasm to be here with us. I hope you have a wonderful trip back home and hoping the collaboration with UniSey and West Attica will continue».

Στα τραπέζι των συζητήσεων ετέθη η δημιουργία ενός incubator από το Πανεπιστήμιο των Σεϋχελλών όπου το ΠΑΔΑ θα μπορούσε να βοηθήσει τη δημιουργία του οικοσυστήματος για το Πανεπιστήμιο στις Σεϋχέλλες. Η κα Κάβουρα, ως μέλος της Επιτροπής Καινοτομίας και Ευφυούς Επιχειρηματικότητας του ΠΑΔΑ, ενημέρωσε το Ίδρυμα Υποδοχής ότι θα μεταφέρει τις ενδιαφέρουσες αυτές πληροφορίες στην Επιτροπή. Ο πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού που αρθρογραφεί σε εθνική εφημερίδα των Σεϋχελλών ετοίμασε άρθρο που δημοσιεύτηκε On the Monday Column on European Geopolitics under the tourism section σχετικά με την επίσκεψη της κα Κάβουρα στο Πανεπιστήμιο στις Σεϋχέλλες και τα στρατηγικά σχέδια μεταξύ των δύο πανεπιστημίων.

Το παραπάνω newsletter ανήρτησε και το Γραφείο Erasmus+ ΠΑΔΑ, Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών/τριών (βλ. https://erasmus.uniwa.gr/testimonials/). Η διάλεξη της κα Κάβουρα σε καθηγητές/τριες και φοιτητές/τριες σε θέματα τουρισμού, μάρκετινγκ και πολιτισμού έδωσε τη δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου, ανταλλαγής και κατάθεσης πολυπολιτισμικών θέσεων και απόψεων σχετικά με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στα μαθήματά μας και τρόπους προσέγγισης φοιτητών/τριών.