Ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (EUAF).

Ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (EUAF).

Το ΠΑΔΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ιταλίας διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, φιλοξενώντας στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαίου Ελαιώνα την ελληνική και την ιταλική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου FRED2.

Συγκεκριμένα, το έργο FRED2 που έχει σκοπό τη θωράκιση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και των θεσμών της δημόσιας διοίκησης από πρακτικές απάτης, καθώς και της σχετικής ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (EUAF) και πραγματοποιείται σε συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης, μέσω του Ερευνητικού Κέντρου ImpreSapiens και της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιταλική AFCOS).

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, που υπογράμμισε την κομβική σημασία αυτών των συνεργασιών για το ΠΑΔΑ στο πλαίσιο υποστήριξης της διαφανούς λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, διότι μέσω αυτών προάγεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο διευθυντής του Impresapiens research Centre, Mario Calabrese μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων, Sapienza και ΠΑΔΑ ενώ ο Πρόεδρος του Manlio Resta Foundation, κ.  Vanni Resta,  ευχαρίστησε τη Συντονίστρια του Προγράμματος, κ. Ανδρονίκη Κάβουρα, Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΔΑ για τη δεκαετή της πολύτιμη προσφορά στη συνεργασία με το Sapienza. H καθηγήτρια στατιστικής Maria Felice Arezzo, στο Πανεπιστήμιο Sapienza και συντονίστρια του έργου FRED2 παρουσίασε τα αποτελέσματα από την πιλοτική έρευνα σε 10.000 Ιταλικές εταιρείες.

Μετά τις παρουσιάσεις και ομιλίες των συμμετεχόντων από τα πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Πολωνίας, του ΠΑΔΑ, της Κύπρου, των Σεϋχελλών αναφορικά με την αντιμετώπιση της απάτης και τις τακτικές καταπολέμησης που υιοθετούνται, καθώς και τις ομιλίες των μελών της ιταλικής και ελληνικής Αρχής Διαφάνειας, ακολούθησε πολύτιμη και διαφωτιστική συζήτηση, με έντονα τα στοιχεία της αλληλεπίδρασης και της δικτύωσης. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η συνεργασία της ελληνικής και της ιταλικής Αρχής Διαφάνειας χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα παραγωγική και εποικοδομητική.

Στη φώτο οι παρευρισκόμενοι/ες από δεξιά προς αριστερά,

Vanni RESTA, Euro Designer, President of the Manlio Resta Foundation, Lecturer in Social Design at the Coris Department Sapienza University of Rome
Dimitrios CHARAMIS, University of West Attica, Greece
Fotios SPYROPOULOS, Philips University Cyprus, University of West Attica, Greece
Petros KALANTONIS, Prof., Vice Rector, Research, Innovation and Life Long Learning, University of West Attica, Greece
Androniki KAVOURA, University of West Attica, Greece
Maria Felice AREZZO, Coordinator, Sapienza University of Rome, Italy
Col. Cruciano CRUCIANI, Coordinator of the Technical Secretariat of the Italian AFCOS
Athanasios SAKELLARIOU, Representative & executive of the Greek AFCOS
Konstantinos PAVLIKIANIS, Representative & executive of the Greek AFCOS
Sofia ASONITOU, University of West Attica, UNIWA, Greece
Aggelia XANTHOPOULOU, University of West Attica, Greece
Fu ZHIGANG, Guangdong Polytechnic Normal University