Έντυπα Γραμματείας

Έντυπα Γραμματείας

(Για Φοιτητές, Αποφοίτους και Διδάσκοντες)

 

Προσοχή:

  1. H ηλεκτρονική εφαρμογή Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/ επιτρέπει στους ενεργούς φοιτητές/φοιτήτριες να υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση Πιστοποιητικών (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά για ασφαλιστικούς φορείς, εφορία, εργοδότες γονέων, στρατολογία, κλπ).
  2. H επικοινωνία με τη Γραμματεία πρέπει να πραγματοποιείται μέσα από το ακαδημαϊκό email του φοιτητή/της φοιτήτριας: webmail.uniwa.gr

 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

α/α Ονομασία Εντύπου Σχόλια - Παρατηρήσεις Email Γραμματείας Αρχείο WORD Αρχείο PDF
1 Γενική Αίτηση Φοιτητή Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε Φοιτητή ή αποστέλλεται στο email. ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
2 Αίτηση Ορκωμοσίας Κατατίθεται στη Γραμματεία από το φοιτητή όταν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλες οι υποχρεώσεις του για την έκδοση πτυχίου ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (ΤΕΙ)» ή «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ (ΠΑΔΑ)». ba@uniwa.gr Αρχείο WORD (ΤΕΙ)

Αρχείο WORD (ΠΑΔΑ)

Αρχείο PDF (ΤΕΙ)

Αρχείο PDF (ΠΑΔΑ)

3 Αίτηση Ανάληψης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ba1@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
4 Αίτηση Εξέτασης Θέματος Πτυχιακής Εργασίας Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την εξέταση θέματος πτυχιακής εργασίας ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ba_2@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
5 Αίτηση Παράτασης Πτυχιακής Εργασίας Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την παράταση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ba1@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
6 Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την έναρξη της πρακτικής άσκησης ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ»

ή «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ba@uniwa.gr Αρχείο WORD (ΕΣΠΑ)

Αρχείο WORD (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

Αρχείο PDF (ΕΣΠΑ)

Αρχείο PDF (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

7 Αίτηση Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την έγκριση της πρακτικής άσκησης ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
8 Αίτηση Αναστολής Φοίτησης Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την αναστολή/διακοπή φοίτησης ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ». ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
9 Αίτηση Αναγνώρισης Μαθήματων Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την αναγνώριση/αντιστοίχιση μαθήματων από προηγούμενο Τμήμα αποφοίτησης ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ».

Για το ΠΠΣ του Τμήματος δείτε εδώ.

ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
10 Αίτηση Αναγνώρισης Μαθήματων ERASMUS Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την αναγνώριση/αντιστοίχιση μαθήματων από Τμήμα του εξωτερικού ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ERASMUS». ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
11 Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων για βελτίωση βαθμολογίας ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
12 Αίτηση Αλλαγής Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή Κατατίθεται στη Γραμματεία από τον φοιτητή για την αλλαγή/διόρθωση στα προσωπικά του στοιχεία ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ». ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

α/α Ονομασία Εντύπου Σχόλια - Παρατηρήσεις Αρχείο WORD Αρχείο PDF
1 Πρακτικό Εξέτασης/

Αξιολόγησης  Πτυχιακής Εργασίας

Το Πρακτικό Εξέτασης/ Αξιολόγησης  Πτυχιακής Εργασίας κατατίθεται από την 3μελή Επιτροπή στη Γραμματεία. Αρχείο WORD Αρχείο PDF

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

 

α/α Ονομασία Εντύπου Σχόλια - Παρατηρήσεις Email Γραμματείας Αρχείο WORD Αρχείο PDF
1 Γενική Αίτηση Αποφοίτου Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε απόφοιτο του Τμήματος ή αποστέλλεται στο email. ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
2 Αίτηση Συμμέτοχης σε Εξετάσεις Κατάταξης Κατατίθεται στη Γραμματεία για την συμμετοχή στις εξετάσεις κατάταξης του Τμήματος ή αποστέλλεται στο email, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ». ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF
3 Γενική Αίτηση Κατατίθεται στη Γραμματεία από κάθε ενδιαφερόμενο που δεν είναι απόφοιτος του Τμήματος ή αποστέλλεται στο email. ba@uniwa.gr Αρχείο WORD Αρχείο PDF