Thesis

Βήμα 1 – Αίτηση στη Γραμματεία

Οι φοιτητές  μπορούν να κάνουν Αίτηση για την ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος, αποκλειστικά, στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

Ημ/νίες υποβολής Αίτησης Παρατηρήσεις
20-30 Σεπτεμβρίου ΜΟΝΟ οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ως απόφοιτοι ΤΕΙ.
20-28 Φεβρουαρίου Όλοι οι φοιτητές που θέλουν να δηλώσουν πτυχιακή εργασία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: MONO για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων για την ανάληψη θέματος είναι από 04/03/2021 μέχρι 13/03/2021.

Η Αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά, στο email: ba_2@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Μετά τη λήξη υποβολής των Αιτήσεων, η Γραμματεία προωθεί τα αιτήματα των φοιτητών στους Τομείς.

 

Βήμα 2 – Κατάρτιση πίνακα με απόφαση του Τομέα

Οι Τομείς, με απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα, καταρτούν, σύμφωνα με τα αιτήματα των φοιτητών, πίνακες ανάληψης πτυχιακών εργασιών (βλέπε υπόδειγμα), τους οποίους καταθέτουν στη Γραμματεία:

  • έως 20 Οκτωβρίου (για φοιτητές του προγράμματος ΤΕΙ)  και
  • έως 20 Μαρτίου (για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές)

αντίστοιχα, για έγκριση από τη Συνέλευση:

Υπόδειγμα Πίνακα
A/A Αριθμός Μητρώου ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Βήμα 3 – Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει/ τροποποιεί τον πίνακα ανάληψης πτυχιακών εργασιών και ορίζει την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της κάθε πτυχιακής.

Σημείωση: Οι προτάσεις του φοιτητή, τόσο για τον Επιβλέποντα όσο και για το θέμα της πτυχιακής εργασίας, μπορούν να τροποποιηθούν με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα και του τελικού Επιβλέποντα, αντίστοιχα.

Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος με ευθύνη της Γραμματείας, με τα παρακάτω στοιχεία:

 

A/A Αριθμός Μητρώου ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βήμα 1

Ο φοιτητής αποστέλλει στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στα δύο μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, την περατωμένη πτυχιακή εργασία (είναι σε στάδιο αξιολόγησης από τη  τριμελή Επιτροπή), πριν την αίτηση εξέτασης της πτυχιακής εργασίας (βλέπε Βήμα 2).

 

Βήμα 2 – Αίτηση στη Γραμματεία

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν «Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας»  (βλέπε συνημμένο αρχείο), στη Γραμματεία του Τμήματος,  αποκλειστικά, στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

Ημ/νίες υποβολής Αίτησης Παρατηρήσεις
1-20 Φεβρουαρίου ΜΟΝΟ οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ως απόφοιτοι ΤΕΙ, δηλαδή, όσοι έκαναν αίτηση για  ανάληψη θέματος, την περίοδο: 20-30 Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
1-20 Ιουνίου Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση για  ανάληψη θέματος, την περίοδο: 20-28 Φεβρουαρίου, για το εαρινό εξάμηνο.
1-20 Σεπτεμβρίου Όλοι οι φοιτητές που έκαναν αίτηση για  ανάληψη θέματος, στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Σημείωση 1:

   • Οι αιτήσεις για εξέταση θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχει αναρτηθεί η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας.
   • Δεν θα μπορεί κανένας φοιτητής να εξεταστεί στη πτυχιακή εργασία αν δεν έχει ακολουθήσει όλα τα παραπάνω βήματα.
    (Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τις Αιτήσεις παράτασης για την εκπόνηση της, ήδη, εγκριθείσας πτυχιακής εργασίας).

Σημείωση 2:

   • Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όλη τη διαδικασία κάθε εξάμηνο, εφόσον δηλώνουν πτυχιακή.

 

Βήμα 3 – Ανακοίνωση ημερομηνιών εξέτασης

Η Γραμματεία ανακοινώνει στην ιστοσελίδα το πρόγραμμα εξέτασης των πτυχιακών εργασιών.
Το διάστημα στο οποίο πραγματοποιείται η εξέταση ορίζεται από την ημερομηνία λήξης της κάθε εξεταστικής περιόδου και έως 2 εβδομάδες μετά.
Η Γραμματεία κοινοποιεί το πρόγραμμα εξέτασης στον φοιτητή, στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στην τριμελή Επιτροπή.

 

Βήμα 4 – Πρακτικό Εξέτασης – Αξιολόγησης και Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη»

Μετά την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής εργασίας ο Επιβλέπων Καθηγητής, καταθέτει με e-mail στη Γραμματεία το πρακτικό αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας.
O Καθηγητής σε συνεργασία με τον φοιτητή θα πρέπει να ανεβάσει την πτυχιακή εργασία στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη».
Προσοχή: Η ανάρτηση της πτυχιακής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο αφορά μόνο στους φοιτητές που παίρνουν πτυχίο ΠΑΔΑ.

 

Βήμα 5 – Καταχώρηση Βαθμολογίας

Η Γραμματεία, έχοντας στη διάθεσή της το πρακτικό αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας και τη βεβαίωση υποβολής της πτυχιακής εργασίας στο Αποθετήριο του Ιδρύματος, καταχωρεί, στο προφίλ του φοιτητή, στο Φοιτητολόγιο, την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και το σχετικό βαθμό.

Με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος (ΦΕΚ4621/τ.Β΄/21.10.2020):

 • Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 • Ο χρόνος ολοκλήρωσης, μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων, ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει, εκ νέου αίτηση για ανάληψη νέου θέματος πτυχιακής εργασίας.
 • Οι φοιτητές με Αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να αιτηθούν, το πολύ μία φορά, την αλλαγή θέματος πτυχιακής ή και Επιβλέποντος Καθηγητή.