ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ - (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)
Υ1-ΔΕ8 Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων
Υ2-ΔΕ8 Διεθνές Μάνατζμεντ
Υ3-ΔΕ8 Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας
Υ5-ΠΣΛΑ8 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS) ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  (10 ECTS) ή ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΥ1-ΔΕ8 Εργατικό Δίκαιο
ΕΥ2-ΔΕ8 Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
ΕΥ3-ΔΕ8 Ελεγκτική Επιχειρήσεων
Υ2-ΠΣΛΑ8 Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης