Μπουρής Ιωάννης

Ο Δρ Ιωάννης Δ. Μπουρής είναι καθηγητής α’ βαθμίδας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1982 με επαγγελματική δράση σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρησιακές μονάδες ως διοικητικό στέλεχος.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ 1977) Έλαβε το μεταπτυχιακό Μaster of Business Administration (Μ.Β.Α. 1980) από το Πανεπιστήμιο Σαν Φρανσίσκο Καλιφόρνια, ΗΠΑ- University of San Francisco California, USA και Διδακτορικό Δίπλωμα με άριστα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φεβ 1992).

Η έρευνά και η συμβουλευτική δραστηριότητα του επικεντρώνεται στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Έργου-project management, Νέο Δημόσιο Management & Διακυβέρνηση (N.P.M.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα, εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια στα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα με έμφαση στην Επιστήμη της Διοίκησης - Administrative science.

210 5381186

jbouris@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 22

http://jb.ba.teiath.gr/

John Bouris

John Bouris