Πρόσκληση Δημόσιας Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση Δημόσιας Παρουσίασης Διδακτορικής Διατριβής

Πρόσκληση δημόσιας παρουσίασης διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κου Διονύσιου Στασινόπουλου,

με τίτλο: “Η Οικονομία & Παραοικονομία του Ιατρικού Κλάδου, ως συντελεστής δημοσιονομικών ανισορροπιών και ασφαλιστικών επιλογών”.

(Λήψη πρόσκλησης)