Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ενημερώνει τους φοιτητές του ότι για το εαρινό εξάμηνο του 2019-2020 (Ιούλιος – Αύγουστος) υπάρχουν εκατόν σαράντα (140) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01/07/2020, 15/07/2020, 01/08/2020.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικά στο emailba@uniwa.gr

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βεβαίωση προϋποθέσεων Πρακτικής Άσκησης (επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των μαθημάτων)
3. Αναλυτική Βαθμολογία
4. Επικυρωμένα αποδεικτικά στοιχεία για τα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια που θεωρείτε ότι σας αφορούν σαν υποψήφιο/α φοιτητή/τρια για διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης,

μέχρι και την Πέμπτη 04/06/2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλη την ανακοίνωση, εδώ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 08/06/2020 στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.