Προκήρυξη Πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακαδ. έτους 2022-2023.

Προκήρυξη Πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακαδ. έτους 2022-2023.

Για την Προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. έτους 2022-2023, δείτε εδώ.

Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών
Υποτρόφων ακαδ. έτους 2022-2023, δείτε εδώ.