Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑ.Δ.Α.

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑ.Δ.Α.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

(Πατήστε εδώ για τη λήψη του αρχείου.)