Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο “Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης και Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας” του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου με τίτλο “Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης και Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας” του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Eρευνητικού Eργαστηρίου με τίτλο:

Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης και Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας

του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Αίτηση Υποψηφιότητας.

Υπεύθυνη Δήλωση.