Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Eργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς – Μ.ΕΡ.Α. (Marketing & Market Research – M.M.R.) ” του Τομέα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντή του Eργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς – Μ.ΕΡ.Α. (Marketing & Market Research – M.M.R.) ” του Τομέα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Eργαστηρίου με τίτλο:

Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς – Μ.ΕΡ.Α. (Marketing & Market Research – M.M.R.)

του Τομέα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Αίτηση Υποψηφιότητας.

Υπεύθυνη Δήλωση.